Kalendarium szkoły - 1897-1930 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 maja 2009 12:54
Spis treści
Kalendarium szkoły
1897-1930
1931-1950
1951-1978
1979-1989
1990-1995
1996-2005
Wszystkie strony

1897 rok

Obywatel Oświęcimia dr. Włodzimierz Hanakowski występuje z propozycją utworzenia "Towarzystwa Polskiej Szkoły Średniej" , którego jednym z celów ma być utworzenie szkoły średniej w Oświęcimiu.

3 maja 1909 roku

Zatwierdzenie statutu Towarzystwa Polskiej Szkoły Średniej przez Namiestnictwo we Lwowie. Statut Towarzystwa opracował dr. Włodzimierz Hanakowski a podpisali go oprócz w/w.: dr. Wiktor Bałanda, dr Leopold Wechsler, Karol Smieszek, Rudolf Heberfeld, Franciszek Karasiński, Józef Pawłowski, Piotr Matlak, Stanisław Rzeszudko, Karol Wolanczyk i Jakub Enoch. Prezesem Towarzystwa zostaje wybrany burmistrz Oświęcimia, p. mgr Roman Mayzel.

1914 rok

Otwarcie Kursów Gimnazjalnych, obejmujących klasy od I do VIII. Dyrektorem zostaje prof. Feliks Tobiczyk.

1915 rok

Ogłoszenie zapisów do pierwszej klasy Gimnazjum.

wrzesień 1915 roku

Otwarcie pierwszej klasy Gimnazjum w Oświęcimiu, przy ulicy Zatorskiej, później Marszałka Piłsudskiego, a obecnie Dąbrowskiego 15. Od tej daty liczy się historia szkoły. Dyrektorem szkoły jest prof.Feliks Tobiczyk. Grono profesorskie tworzą: Adam Tyran-nauczyciel j. łacińskiego, ...... Madeja- nauczyciel j. niemieckiego, Wiktor Fiszer- nauczyciel j. niemieckiego, j. francuskiego , j.angielskiego, j. polskiego i j. łacińskiego, Wincenty Frączek- nauczyciel śpiewu, Jan Stankiewicz- nauczyciel rysunków, kaligrafii i historii.

1919-1920 rok

Nadanie Szkole praw placówki państwowej dla klas I-V

1921 rok

Powstaje szkolna drużyna harcerska, złożona z 40 uczniów i staje się kontynuatorką założonej w 1912 roku pierwszej w Oświęcimiu drużyny harcerskiej-"Żółtej Jedynki", skupiającej uczniów różnych szkół Oświęcimia. Drużynowym zostaje uczeń Adam Karasiński.

1923 rok

Pierwsza matura w Oświęcimskim Gimnazjum ( pełna nazwa: Prywatne Gimnazjum Realne w Oświęcimiu). Pierwsi maturzyści:

 • Bałandówna Wanda
 • Chowaniec Ignacy
 • Enoch Izydor
 • Karasiński Adam
 • Krzemień Walenty
 • Leigler Maksymilian
 • Mayzel Czesław
 • Plaskura Stefan
 • Plaskura Władysław
 • Sternberżanka Sara
 • Zabrzeski Kazimierz

1924 rok

Powstaje żeńska drużyna "Żółtej Jedynki"

czerwiec 1925 roku

Śmierć jednego z założycieli Szkoły i pierwszego dyrektora gimnazjum prof. Feliksa Tobiczyka. Zastępuje Go tymczasowo jako pełniący obowiązki pro. Stanisław Moll. Następnie dyrektorem zostaje mianowany nauczyciel szkół katowickich Jan Rymwidzki.

1926 rok

Gimnazjum otrzymuje imię księdza Stanisława Konarskiego i przyjmuje nazwę- Prywatne gimnazjum Realne Koedukacyjne im. ks. Stanisława Konarskiego.

1928 rok

Rozpoczęcie starań o budowę nowego budynku dla Oświęcimskiego Gimnazjum.

10 listopada 1929 roku

Gmina Babice w obecności ks. Jana Skarbka i dyrektora Gimnazjum Jana Rymwidzkiego postanawia przekazać teren pod budowę nowego gmachu Gimnazjum.

1930 rok

Powstaje Powiatowy Komitet Budowy Gimnazjum, na czele którego staje ks. kan. mgr Jan Skarbek. W skład komitetu wchodzą jeszcze m. in.:

 • Roman Mayzel- burmistrz miasta
 • Maksymilian Blumenstock- naczelnik stacji kolejowej
 • Józef Jakubiec-kierownik szkoły podstawowej w Oświęcimiu
 • dr. Władysław Goldberg- adwokat
 • dr. Władsław Wnęk- starosta krakowski
 • Władysław Ptaszyński- aptekarz
 • dr.Ryszard Wilson- lekarz
 • Jan Rymiwidzki- dyrektor Gimnazjum.

30 lipca 1930 roku

Wyznaczenie miejsca pod budowę szkoły o pow. 780 m2 . Rozpoczęcie prac przy budowie nowego gmachu Gimnazjum, którego projektantem i budowniczym jest inż. Antoni Hajduk. Roboty prowadzi budowniczy p. Karol Fabia.

17 sierpnia 1930 rok u

Poświęcenie kamienia węgielnego nowego budynku.

grudzień 1930 roku

Ukończenie budowy fundamentów oraz murów niskiego i wysokiego parteru.