Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Konarskiego 24
32-600 Oświęcim
tel/fax: 33 843-14-56
tel/fax: 33 844-53-43
tel/fax: 33 844-53-44
e-mail: lo@konarski.edu.pl

Stanisław Konarski

Stanisław (imię zakonne), właśc. Hieronim Konarski (1700-73), pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, publicysta, poeta i dramaturg, pijar, prekursor polskiego oświecenia.

W 1725-27 studiował w Collegium Nazarenum w Rzymie, gdzie następnie był nauczycielem retoryki. Po rocznej podróży po Francji, Niemczech i Austrii dla uzupełnienia studiów, w 1730 powrócił do kraju, gdzie rozpoczął pracę nad edycją kompletnego zbioru praw polskich Volumina Legum. W 1740 otworzył w Warszawie elitarną szkołę dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium, a następnie doprowadził – mimo silnej opozycji – do zreformowania całego szkolnictwa pijarskiego w Polsce według opracowanego przez siebie programu (Ordinationes Visitationis Apostolicae… cz.1-5 1755, przekład polski Ustawy szkolne 1925).

Reforma szkolna Konarskiego stanowiła punkt zwrotny w walce o modernizację nauczania w Polsce XVIII w.. Jej celem było przede wszystkim wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży, a także zaznajomienie jej z osiągnięciami nauki nowożytnej (lektury dzieł Blaise Pascala, J. Bernoulliego, Galileusza, Isaaka Newtona, Kartezjusza i in.). Zadania reformy realizował także pijarski teatr szkolny, dla którego Konarski tłumaczył przekłady klasyków francuskich: Pierre Corneille’a, Jeana Baptiste’a Racine’a, Woltera, a także napisał dramat wzorowany na tragedii klasycystycznej „Tragedia Epaminondy (wystawiona w 1756), w którym wykorzystał wątek antyczny dla ukazania konieczności reform politycznych w Polsce.

Był też Konarski autorem wierszy o tematyce patriotycznej i obywatelskiej (zbiór Opera lyrica 1767, wydanie polskie Wiersze wszystkie… 1778). W podręcznikach retoryki: De emendandis eloquentiae vitiis (O prawie wad wymowy 1741) i późniejszym De arte bene cogitandi (O sztuce dobrego myślenia 1767) Konarski wypowiedział walkę barokowej manierze językowej, podkreślając związki retoryki z logiką. Prace te są zwykle cytowane wśród tych, które torowały drogę myśli oświeceniowej w Polsce.

Konarski był związany politycznie najpierw ze Stanisławem Leszczyńskim, później z programem Familii i królem Stanisławem Augustem Poniatowskim (był uczestnikiem obiadów czwartkowych). W dziele skutecznym rad sposobie (1760-63), stanowiącym manifest polityczny jego działalności, pierwszy w Polsce przeprowadził gruntowną krytykę liberum veto, domagając się reformy sejmu. Traktat ten jest zaliczany do najświetniejszych w polskiej literaturze politycznej. W 1771 król wyróżnił Konarskiego medalem z napisem Sapere auso (“temu, który odważył się być mądry”).

Imię i nazwisko Wykładany przedmiot Stanowisko Kontakt
Jolanta Bąk historia, WOS dyrektor dyrektor@konarski.edu.pl
Iwona Malewska-Rachwał j.polski zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl
Lilianna Olearczyk – Baranowska biblioteka zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl

Kontakt z osobami nieposiadającymi adresów e-mail za pośrednictwem szkoły lo@konarski.edu.pl

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Bąk Jolanta
wiedza o społeczeństwie
Buczek Małgorzata
zajęcia rewalidacyjne
Bugajska Bogumiła
język niemiecki
Daszkiewicz Edyta
wychowanie fizyczne
Dąbrowska Maciej ks.
religia
Dorywalski Tomasz
wychowanie fizyczne
Drabczyk Dariusz
matematyka
Drabczyk Lucyna
chemia
Drabczyk Marta
język francuski
Formas Barbara
Język angielski
Formas Joanna
język polski
Fornal- Alińska Joanna
język angielski
Grunwald Iwona
historia, wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa
Jurecka Katarzyna
język angielski
Kaczmarczyk Michał
biologia
Klotz Olga
język angielski
Knurowska Joanna
muzyka
Kowalska – Kolak Katarzyna
wychowanie fizyczne,

zajęcia rewalidacyjne
Kropacz Juliusz
religia
Królikowska- Hardek Marta
język niemiecki
Kuśnierz Jarosław
chemia, przyroda

doradca zawodowy
Kwiatkowska Bernadetta
język polski
Madej Mariola
wychowanie fizyczne

informatyka
Majkut Ewa
geografia
Majkut Jerzy
geografia
Malewska- Rachwał Iwona
język polski
Michalik Teresa
fizyka
Morys Sławomir
fizyka

informatyka

matematyka
Musiał Katarzyna
język polski
Olearczyk-Baranowska Lilianna
biblioteka
Pająk Jolanta
matematyka
Pająk Witold
matematyka
Piądłowska Paulina
Język angielski

język francuski
Piętka Ewa
biologia
Podgórski Sławomir
historia, historia i społeczeństwo
Puchajda Agnieszka
język angielski
Pyrdoł Piotr
matematyka

informatyka
Rybak Lucyna
fizyka
Stolarzewicz Małgorzata
informatyka

matematyka
Sumisławska Lidia
pedagog
Szpitalny Marek
wychowanie fizyczne
Toczek Janusz
język polski
Tymińska Elżbieta
historia, historia i społeczeństwo
Wanat Małgorzata
chemia
Wojcieszek Irena
język angielski
Worek Dorota
psycholog
Wróblewska – Mędrzak Magdalena
informatyka
Zięba Joanna
przedsiębiorczość,

wiedza o społeczeństwie

biblioteka
Żmuda Ewa
język angielski

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

  1. Wakacje

    25 czerwca @ 08:00 - 31 sierpnia @ 17:00

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego: Jakość i Tradycja Pokoleń

Back to top