Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Konarskiego 24
32-600 Oświęcim
tel/fax: 33 843-14-56
tel/fax: 33 844-53-43
tel/fax: 33 844-53-44
e-mail: lo@konarski.edu.pl

Stanisław Konarski

Stanisław (imię zakonne), właśc. Hieronim Konarski (1700-73), pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, publicysta, poeta i dramaturg, pijar, prekursor polskiego oświecenia.

W 1725-27 studiował w Collegium Nazarenum w Rzymie, gdzie następnie był nauczycielem retoryki. Po rocznej podróży po Francji, Niemczech i Austrii dla uzupełnienia studiów, w 1730 powrócił do kraju, gdzie rozpoczął pracę nad edycją kompletnego zbioru praw polskich Volumina Legum. W 1740 otworzył w Warszawie elitarną szkołę dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium, a następnie doprowadził – mimo silnej opozycji – do zreformowania całego szkolnictwa pijarskiego w Polsce według opracowanego przez siebie programu (Ordinationes Visitationis Apostolicae… cz.1-5 1755, przekład polski Ustawy szkolne 1925).

Reforma szkolna Konarskiego stanowiła punkt zwrotny w walce o modernizację nauczania w Polsce XVIII w.. Jej celem było przede wszystkim wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży, a także zaznajomienie jej z osiągnięciami nauki nowożytnej (lektury dzieł Blaise Pascala, J. Bernoulliego, Galileusza, Isaaka Newtona, Kartezjusza i in.). Zadania reformy realizował także pijarski teatr szkolny, dla którego Konarski tłumaczył przekłady klasyków francuskich: Pierre Corneille’a, Jeana Baptiste’a Racine’a, Woltera, a także napisał dramat wzorowany na tragedii klasycystycznej „Tragedia Epaminondy (wystawiona w 1756), w którym wykorzystał wątek antyczny dla ukazania konieczności reform politycznych w Polsce.

Był też Konarski autorem wierszy o tematyce patriotycznej i obywatelskiej (zbiór Opera lyrica 1767, wydanie polskie Wiersze wszystkie… 1778). W podręcznikach retoryki: De emendandis eloquentiae vitiis (O prawie wad wymowy 1741) i późniejszym De arte bene cogitandi (O sztuce dobrego myślenia 1767) Konarski wypowiedział walkę barokowej manierze językowej, podkreślając związki retoryki z logiką. Prace te są zwykle cytowane wśród tych, które torowały drogę myśli oświeceniowej w Polsce.

Konarski był związany politycznie najpierw ze Stanisławem Leszczyńskim, później z programem Familii i królem Stanisławem Augustem Poniatowskim (był uczestnikiem obiadów czwartkowych). W dziele skutecznym rad sposobie (1760-63), stanowiącym manifest polityczny jego działalności, pierwszy w Polsce przeprowadził gruntowną krytykę liberum veto, domagając się reformy sejmu. Traktat ten jest zaliczany do najświetniejszych w polskiej literaturze politycznej. W 1771 król wyróżnił Konarskiego medalem z napisem Sapere auso (“temu, który odważył się być mądry”).

Imię i nazwisko Wykładany przedmiot Stanowisko Kontakt
Jolanta Bąk historia, WOS dyrektor sekretariat@konarski.edu.pl
Iwona Malewska-Rachwał j.polski zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl
Lilianna Olearczyk – Baranowska biblioteka zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl

Kontakt z osobami nieposiadającymi adresów e-mail za pośrednictwem szkoły lo@konarski.edu.pl

 

język polski

Formas Joanna

Kwiatkowska Bernadetta

Malewska- Rachwał Iwona

Musiał Katarzyna

Toczek Janusz

Warska Regina

 

język angielski

Bieniasz – Majdak Agnieszka

Formas Barbara

Fornal- Alińska Joanna

Kierpiec – Leśniak Anna

Puchajda Agnieszka

Tabak Dawid

Talaga Deotyma

Żmuda Ewa

 

język niemiecki

Królikowska- Hardek Marta

Tlałka Dagmara

 

język francuski

Drabczyk Marta

Koczy Maria

 

matematyka

Drabczyk Dariusz

Markiel Ewelina

Pająk Jolanta

Pająk Witold

Pyrdoł Piotr

Stolarzewicz Małgorzata

 

fizyka

Morys Sławomir

Rybak Lucyna

 

chemia

Drabczyk Lucyna

Gil Marta

Wanat Małgorzata

 

informatyka

Drabczyk Dariusz

Madej Mariola

Markiel Ewelina

Morys Sławomir

Pyrdoł Piotr

Stolarzewicz Małgorzata

Wróblewska-Mędrzak Magdalena

 

biologia

Bury Aleksandra

Kaczmarczyk Michał

Piecha Joanna

Piętka Ewa

 

wychowanie do życia w rodzinie

Piecha Joanna

 

geografia

Majkut Ewa

Majkut Jerzy

 

historia

Dziędziel – Gabryszak Małgorzata

Fuczek Elżbieta

Grunwald Iwona

Jagoda Monika

Podgórski Sławomir

Tymińska Elżbieta

 

historia i teraźniejszość

Dziędziel – Gabryszak Małgorzata

Fuczek Elżbieta

Tymińska Elżbieta

 

wiedza o społeczeństwie

Bąk Jolanta

Fuczek Elżbieta

Grunwald Iwona

Zięba Joanna

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Grunwald Iwona

 

przedsiębiorczość

Zięba Joanna

 

religia

ks. Dąbrowski Maciej

Ks. Kropacz Juliusz

 

muzyka

Knurowska Joanna

 

wychowanie fizyczne

Daszkiewicz Edyta

Dorywalski Tomasz

Jurkowski Wojciech

Kowalska-Kolak Katarzyna

Madej Mariola

Szpitalny Marek

 

pedagog

Fornal Anna

Kovàcs Agnieszka

 

psycholog

Worek Dorota

 

biblioteka

Drabczyk Marta

Fuczek Elżbieta

Olearczyk-Baranowska Lilianna

Zięba Joanna

Aktualności

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego: Jakość i Tradycja Pokoleń

Back to top