– Sławomir Morys

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w kwietniu br. wiosenne weekendowe warsztaty online dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych uczniów. Warsztaty weekendowe dla naszej …
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU jest wśród  500 NAJLEPSZYCH LICEÓW W POLSCE SKLASYFIKOWANYCH NA 207 POZYCJI W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2021 I PRZYSŁUGUJE MU TYTUŁ "SREBRNEJ SZKOŁY 2021". Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking …
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20.01.2021 r. w wieku 84 lat odszedł Absolwent i Przyjaciel naszego Liceum, Współzałożyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Liceum, Pan Jan Tobiasz- Człowiek niezwykły, bardzo zaangażowany w kultywowanie najpiękniejszych tradycji naszej Szkoły, pamięci o jej przeszłości, wspierania jej teraźniejszości, Człowiek oddany swojej Szkole i swojemu Miastu, niestrudzony Społecznik- …
Back to top