Poszukiwanie godnych następców! Projekt #StolenMemory w Konarze! 

W dniu 22 września 2022 r. uczniowie klasy 1 e oraz 1 d uczestniczyli pod opieką pani Ewy Żmudy, pani Aleksandry Bury, pani Małgorzaty Dziędziel- Gabryszak oraz pani Marty Królikowskiej – Hardek w spotkaniu informacyjnym dotyczącym kampanii edukacyjnej #StolenMemory, które odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. O tym ciekawym projekcie opowiadały panie Joanna Klęczar-Déodat – dyrektor placówki, Elżbieta Pasternak- edukatorka w oświęcimskim Domu Spotkań oraz Julia Wojciechowska-Fijałkowska, pracująca w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Swoimi interesującymi doświadczeniami i wrażeniami z kampanii #StolenMemory w latach 2019- 2022 podzielili się również tegoroczni absolwenci naszego Liceum, Mateusz Mika oaz Kinga Paciorek. Ci pasjonaci historii i świeżo upieczeni studenci wyrazili nadzieję, że wśród obecnych na sali uczniów klas 1e oraz 1d znajdą swoich następców, to jest wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem będą poszukiwać i zbierać informacje o losach ofiar prześladowań nazistowskich.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

„Kampania społeczna #StolenMemory („Skradziona pamięć”) została zainicjowana w 2016 roku przez Arolsen Archives Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich w Bad Arolsen. Wpisana na listę dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata” instytucja dysponuje największym na świecie archiwum poświęconym ofiarom reżimu nazistowskiego oraz Ocalonym. Celem kampanii #StolenMemory jest zwrot przedmiotów osobistych byłych więźniów obozów koncentracyjnych ich rodzinom. Kampania prowadzona jest równolegle w wielu miastach w Polsce, opiera się na współpracy z wolontariuszami, których zadaniem jest prowadzenie poszukiwań rodzin byłych więźniów. Towarzysząca jej wystawa, poza tablicami przybliżającymi historię czasów okupacji w Polsce, składa się z części poświęconych osobom już odnalezionym oraz obecnie poszukiwanym.

Zbiór przedmiotów jest dostępny online, a wyszukiwanie odbywa się według nazwiska, narodowości i daty urodzenia: digitalcollections.its-arolsen.org/010209/name”

Źródło: mdsm.pl/edukacja

About Author