INFORMACJE O PROJEKCIE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla uczniów/uczennic w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów/uczennic PZ NR 1 w Oświęcimiu, biorących udział w projekcie, kompetencji z zakresu biologii, fizyki, umiejętności pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK
w procesie edukacyjnym.

Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r . Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne w w/w obszarach. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne podnoszące standardy prowadzenia zajęć.

W ramach projektu, dla klasy z profilem biologiczno- chemiczno – matematycznym przewidziane są następujące formy wsparcia dla 15 uczniów/uczennic :
–  zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.;
– wyjazdy na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;
– koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

W ramach projektu, dla klasy z profilem matematyczno- fizyczno-angielsko/informatycznym  przewidziane są następujące formy wsparcia dla 15 uczniów/uczennic :
–  zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w obszarze tematycznym: fizyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.;
– wyjazdy na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;.

W ramach projektu, dla klasy z profilem polonistyczno-historyczno-wosowsko/angielskiej przewidziane są następujące formy wsparcia dla 20 uczniów/uczennic :
– zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie
w obszarze tematycznym: rozwój kompetencji z zakresu umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.;
– wyjazd na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;
– koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w obszarze tematycznym: rozwój kompetencji z zakresu pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 

About Author