Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20.01.2021 r. w wieku 84 lat odszedł Absolwent i Przyjaciel naszego Liceum, Współzałożyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Liceum, Pan Jan Tobiasz- Człowiek niezwykły, bardzo zaangażowany w kultywowanie najpiękniejszych tradycji naszej Szkoły, pamięci o jej przeszłości, wspierania jej teraźniejszości, Człowiek oddany swojej Szkole i swojemu Miastu, niestrudzony Społecznik- pełen pomysłów, pasji, niezgłębione źródło wiedzy o historii naszego Liceum i Ziemi Oświęcimskiej.

Na zawsze pozostaje we wdzięcznej pamięci społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu 22.stycznia 2021 r o godz. 12:00.

About Author