Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Niemniej jednak w związku z dynamiczną sytuacją dot. Covid-19, warsztaty będą realizowane w ograniczonych obszarach tematycznych i na poszczególnych uczelniach.

Dla naszej szkoły przewidziany jest następujący termin:

I TERMIN: 23-25 października 2020 r.

Obszar tematyczny Uczelnia
język angielski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
chemia
język angielski  

Uniwersytet Pedagogiczny

język niemiecki
język francuski

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorkami projektu w bibliotece szkolnej.

About Author