25 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 2 h wraz z opiekunkami, panią Elżbietą Fuczek i panią Dagmarą Tlałką wysłuchali wykładu dr Igora Bartosika pt. „Negacjonizm, czyli zjawisko zaprzeczania zbrodni Holokaustu”. Podczas tego spotkania młodzież miała możliwość przeanalizowania zjawiska negacjonizmu od momentu powstania po dzień dzisiejszy. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest negacjonizm, co stanowiło fundament negacji zbrodni Holokaustu, jakie są jej strategie, w jaki sposób celowo przeinaczane są fakty i podważana jest wiarygodność świadków Holokaustu (pomimo ich wspomnień i relacji, pomimo zachowanych dokumentów, zdjęć archiwalnych i materialnych pozostałości po byłym obozie). Młodzież zapoznała się również z głównymi tezami osób poddających w wątpliwość, że obóz był miejscem ludobójstwa i miejscem masowej zagłady Żydów, a także z wynikami procesów sądowych wytoczonych negacjonistom w kraju i zagranicą. Dr Igor Bartosik jest historykiem, współautorem książek: „Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych” oraz „Ja z krematorium. Rozmowa z Henrykiem Mandelbaumem, byłym więźniem członkiem Sonderkommando w KL Auschwitz”.

 

About Author