Szymon Wabik- uczeń klasy 1c- został laureatem 8. Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Zajął 6. miejsce! Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej. Tym razem mistrzowie ortografii musieli zmierzyć się z trudnościami w pisowni słów w tekście o roli prasy w dążeniach niepodległościowych.

About Author