Zakończyły się zajęcia kolejnej już edycji projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V”.

 W tym roku  50 uczniów z naszej szkoły brało udział w zajęciach on-line i kołach naukowych w obszarach: biologia, fizyka, rozwój kompetencji z zakresu umiejętności pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych. Prowadzone były również wirtualne zajęcia wykładowe
i laboratoryjne w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoliło na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie naszej szkoły otrzymali możliwość kontaktu z nauką.  Mogli rozwijać swoje zainteresowania
i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. Ułatwi to uczniom wybór właściwego kierunku studiów, z kolei uczelnie miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami
w Małopolsce.

W okresie od 14.10.2020 do 24.05.2021 nauka  odbywała się w systemie zdalnych zajęć
z wykorzystaniem platformy MCHE oraz Microsoft Teams.

Dużym zaangażowaniem w realizacji obszarów tematycznych wykazali się wykładowcy
i pracownicy uniwersyteccy. Wszystkie zaplanowane zajęcia zrealizowano w formie nauki zdalnej oraz po powrocie uczniów do szkoły w formie stacjonarnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Kaczyńskiego, Głównego Specjalisty Zespołu Ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego, Pani Ewy Rachwalik opiekuna naszego Projektu oraz Pana Macieja Okonia – Dyrektora Biura Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna  za merytoryczne wsparcie oraz profesjonalne doradztwo.

Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego 2021/22 rozpoczniemy kolejny rok
z Małopolską Chmurą Edukacyjną – etap VI.

Już dziś zapraszamy do udziału!

 

About Author