Od 1990 roku nasza szkoła może poszczycić się istnieniem Towarzystwa Przyjaciół Liceum.

Celem Towarzystwa jest przede wszystkim skupienie tych, którym drogie i bliskie są ideały, jakim służy Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i którzy chcą wesprzeć naszą Szkołę w jej działalności. TPLO podejmuje różne inicjatywy, wśród nich najważniejszymi są:

  • współorganizowanie jubileuszy szkoły
  • wydawanie publikacji o historii szkoły
  • fundowanie Medalu i nagrody „Primo Inter Optimos” przyznawanych najlepszemu absolwentowi Liceum w danym roku szkolnym, umieszczane nazwisk laureatów nagrody na tabliczkach na ścianie przy wejściu głównym szkoły;
  • ufundowanie i następnie odnawianie Ściany Pamięci Liceum „PRO MEMORIA” na Cmentarzu Parafialnym, fundowanie umieszczanych na Ścianie tabliczek z nazwiskami osób zasłużonych dla Szkoły;
  • współfundowanie nowego Sztandaru Szkoły
  • współfundowanie Sali Historii Szkoły
  • odnowienie grobu prof. Stefana Piotrowskiego

Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage na fecebooku: https://www.facebook.com/tplokonarski/

Towarzystwo zaprasza wszystkich, którzy czują się przyjaciółmi Liceum do wstępowania w swoje szeregi, ewentualnie do wpłat na konto TPLO.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSTAŁCĄCEGO im. Stanisława Konarskiego
32-600 Oświęcim ul. Konarskiego 24
KRS: 0000349082
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Oddział w Oświęcimiu
18 8110 1023 2003 0322 1711 0001

Informacji o TPLO może udzielić prezes- pani Katarzyna Musiał.