dyrektor

Jolanta Bąk

 

wicedyrektor

Iwona Malewska – Rachwał

Lilianna Olearczyk-Baranowska

 

język polski

Joanna Formas

Maria Koczy

Bernadetta Kwiatkowska

Iwona Malewska- Rachwał

Katarzyna Musiał

Miłosz Studziński

Janusz Toczek

Regina Warska

 

język angielski

Joanna Fornal- Alińska

Aleksandra Honkisz

Karolina Kleta

Barbara Kożuch

Magdalena Likus

Katarzyna Małek

Agnieszka Puchajda

Dawid Tabak

 

język niemiecki

Marta Królikowska- Hardek

Dagmara Tlałka

 

język francuski

Marta Drabczyk

Maria Koczy

 

matematyka

Dariusz Drabczyk

Jolanta Pająk

Paweł Pająk

Witold Pająk

Piotr Pyrdoł

Małgorzata Stolarzewicz

 

fizyka

Sławomir Morys

Lucyna Rybak

 

chemia

Lucyna Drabczyk

Marta Gil

 

informatyka

Dariusz Drabczyk

Damian Łękawa

Mariola Madej

Sławomir Morys

Małgorzata Stolarzewicz

 

biologia

Aleksandra Bury

Michał Kaczmarczyk

Ewa Piętka

 

wychowanie do życia w rodzinie

Michał Kaczmarczyk

 

geografia

Ewa Majkut

Jerzy Majkut

 

historia

Małgorzata Dziędziel

Elżbieta Fuczek

Iwona Grunwald

Monika Jagoda

Sławomir Podgórski

Elżbieta Tymińska

 

historia i teraźniejszość

Małgorzata Dziędziel

Elżbieta Fuczek

Monika Jagoda

Elżbieta Tymińska

 

wiedza o społeczeństwie

Jolanta Bąk

Iwona Grunwald

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Grunwald

 

biznes i zarządzanie

przedsiębiorczość

Monika Jagoda

Joanna Zięba

 

religia

ks. Sławomir Pietraszko

Ks. Kropacz Juliusz

 

muzyka

Knurowska Joanna

 

wychowanie fizyczne

Edyta Daszkiewicz

Tomasz Dorywalski

Mariusz Jakubik

Wojciech Jurkowski

Mariola Madej

Marek Szpitalny

 

pedagog

Mariola Cupiał

 

psycholog

Worek Dorota

 

biblioteka

Drabczyk Marta

Fuczek Elżbieta

Olearczyk-Baranowska Lilianna

Zięba Joanna

 

zaj. rewalidacyjne

Paulina Drzyzgiewicz

Anna Fornal

Katarzyna Kowalska – Kolak