03 listopada 2021 roku o godz. 11.00 odbyła się:

INAUGURACJA   ROKU  AKADEMICKIEGO  2021/2022

 UNIWERSYTETU  LICEALISTY

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH

oraz
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO – DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dziekan Wydziału Lekarskiego  w Katowicach wręczył indeksy licealistom, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu przeprowadzonego dla wszystkich kandydatów.

Wykład Inauguracyjny pt.:  COVID-19 –pandemia niezaszczepionych

 wygłosił dr hab. med.   Jerzy Jaroszewicz  

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. 

W ramach zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę z : genetyki, biochemii, anatomii, fizjologii i promocji zdrowia.

Wśród uczestników UNIWERSYTETU  LICEALISTY – 5 osób to uczniowie naszego Konara:

Natalia Małkus (2b),  Zofia Łysak (3a), Michał Kopeć (3b), Antoni Moszko (3b), Marek Węglarz ( 3b)

G R A T U L U J E M Y !

About Author