W piątek – 20.01.2023 r. – nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Natalię Tkachenko, których tematem była propaganda III Rzeszy. Młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją propagandy, jej mechanizmami i skutkami. Analizowali pod okiem pracownika Muzeum Auschwitz ustawy norymberskie* z 1935 roku, antysemickie plakaty, jak również obrazki z książki dla niemieckich dzieci o tytule Der Giftpilz*. Warsztaty odbyły się w ramach spotkań, które pracownicy naukowi PMAB organizują dla wolontariuszy pracujących na rzecz Miejsca Pamięci.

Źródło: pl.wikipedia.org

Ustawy norymberskie (niem. Nürnberger Gesetzen, także jako Nürnberger Rassengesetze – „norymberskie ustawy rasowe”) – ustawy rasowe uchwalone przez niemiecki Reichstag 15 września 1935 i w tym samym dniu ogłoszone na zjeździe NSDAP (Reichsparteitagu) w Norymberdze. Do zestawu ustaw wchodziły:

  • Ustawa o obywatelstwie Rzeszy;
  • Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci;
  • Ustawa o barwach i fladze Rzeszy.

Der Giftpilz (pol. Trujący Grzyb) – książka napisana przez Ernsta Hiemera, z ilustracjami autorstwa Philippa Rupprechta (podpisanego na okładce jako Fips) o tematyce antysemickiej, adresowana do niemieckich dzieci, wydana w 1938 przez należące do Juliusa Streichera wydawnictwo Sturmverlag, będąca lekturą w niemieckich szkołach w okresie III Rzeszy[1].

About Author