INFORMACJE O PROJEKCIE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla uczniów/uczennic w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO  w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów/uczennic I LO w Oświęcimiu, biorących udział
w projekcie, kompetencji z zakresu biologii, chemii, umiejętności pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK
w procesie edukacyjnym.

Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 30.06.2022 r . Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne w w/w obszarach. Dodatkowo
w ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne podnoszące standardy prowadzenia zajęć.

W ramach projektu, dla klasy z profilem biologiczno- chemiczno – matematycznym przewidziane są następujące formy wsparcia dla 20 uczniów/uczennic :
–  zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.;
– wyjazd na zajęcia stacjonarne na Uczelnię;
– koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

W ramach projektu, dla klasy z profilem biologiczno- chemiczno – matematycznym przewidziane są następujące formy wsparcia dla 15 uczniów/uczennic :
–  zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Politechniki Krakowskiej  
w obszarze tematycznym: chemia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.;
– wyjazd na zajęcia stacjonarne na Uczelnię;.
– koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

W ramach projektu, dla klasy z profilem polonistyczno-historyczno/wosowsko – angielskiej przewidziane są następujące formy wsparcia dla 15 uczniów/uczennic :
– zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie
w obszarze tematycznym: rozwój kompetencji z zakresu umiejętności pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2021 r.;
– wyjazd na zajęcia stacjonarne na Uczelnię;
– koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r. w obszarze tematycznym: rozwój kompetencji z zakresu pracy zespołowej
w kontekście środowiska pracy.

Uczestnicy/uczestniczki projektu mają możliwość zgłaszania specjalnych potrzeb
(np. zapewnienie tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością)

About Author