Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU jest wśród  500 NAJLEPSZYCH LICEÓW W POLSCE SKLASYFIKOWANYCH NA 207 POZYCJI W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2021 I PRZYSŁUGUJE MU TYTUŁ “SREBRNEJ SZKOŁY 2021”.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Uzyskanie wysokiej pozycji rankingowej potwierdza włożony wysiłek.

Serdecznie gratulujemy uczniom i absolwentom oraz nauczycielom szkoły.

About Author