Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Konarskiego 24
32-600 Oświęcim
tel/fax: 33 843-14-56
tel/fax: 33 844-53-43
tel/fax: 33 844-53-44
e-mail: lo@konarski.edu.pl

Stanisław Konarski

Stanisław (imię zakonne), właśc. Hieronim Konarski (1700-73), pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, publicysta, poeta i dramaturg, pijar, prekursor polskiego oświecenia.

W 1725-27 studiował w Collegium Nazarenum w Rzymie, gdzie następnie był nauczycielem retoryki. Po rocznej podróży po Francji, Niemczech i Austrii dla uzupełnienia studiów, w 1730 powrócił do kraju, gdzie rozpoczął pracę nad edycją kompletnego zbioru praw polskich Volumina Legum. W 1740 otworzył w Warszawie elitarną szkołę dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium, a następnie doprowadził – mimo silnej opozycji – do zreformowania całego szkolnictwa pijarskiego w Polsce według opracowanego przez siebie programu (Ordinationes Visitationis Apostolicae… cz.1-5 1755, przekład polski Ustawy szkolne 1925).

Reforma szkolna Konarskiego stanowiła punkt zwrotny w walce o modernizację nauczania w Polsce XVIII w.. Jej celem było przede wszystkim wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży, a także zaznajomienie jej z osiągnięciami nauki nowożytnej (lektury dzieł Blaise Pascala, J. Bernoulliego, Galileusza, Isaaka Newtona, Kartezjusza i in.). Zadania reformy realizował także pijarski teatr szkolny, dla którego Konarski tłumaczył przekłady klasyków francuskich: Pierre Corneille’a, Jeana Baptiste’a Racine’a, Woltera, a także napisał dramat wzorowany na tragedii klasycystycznej „Tragedia Epaminondy (wystawiona w 1756), w którym wykorzystał wątek antyczny dla ukazania konieczności reform politycznych w Polsce.

Był też Konarski autorem wierszy o tematyce patriotycznej i obywatelskiej (zbiór Opera lyrica 1767, wydanie polskie Wiersze wszystkie… 1778). W podręcznikach retoryki: De emendandis eloquentiae vitiis (O prawie wad wymowy 1741) i późniejszym De arte bene cogitandi (O sztuce dobrego myślenia 1767) Konarski wypowiedział walkę barokowej manierze językowej, podkreślając związki retoryki z logiką. Prace te są zwykle cytowane wśród tych, które torowały drogę myśli oświeceniowej w Polsce.

Konarski był związany politycznie najpierw ze Stanisławem Leszczyńskim, później z programem Familii i królem Stanisławem Augustem Poniatowskim (był uczestnikiem obiadów czwartkowych). W dziele skutecznym rad sposobie (1760-63), stanowiącym manifest polityczny jego działalności, pierwszy w Polsce przeprowadził gruntowną krytykę liberum veto, domagając się reformy sejmu. Traktat ten jest zaliczany do najświetniejszych w polskiej literaturze politycznej. W 1771 król wyróżnił Konarskiego medalem z napisem Sapere auso (“temu, który odważył się być mądry”).

Imię i nazwisko Wykładany przedmiot Stanowisko Kontakt
Jolanta Bąk historia, WOS dyrektor sekretariat@konarski.edu.pl
Iwona Malewska-Rachwał j.polski zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl
Lilianna Olearczyk – Baranowska biblioteka zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl

Kontakt z osobami nieposiadającymi adresów e-mail za pośrednictwem szkoły lo@konarski.edu.pl

 

 

dyrektor

Jolanta Bąk

 

wicedyrektor

Iwona Malewska – Rachwał

Lilianna Olearczyk-Baranowska

 

język polski

Joanna Formas

Maria Koczy

Bernadetta Kwiatkowska

Iwona Malewska- Rachwał

Katarzyna Musiał

Miłosz Studziński

Janusz Toczek

Regina Warska

 

język angielski

Joanna Fornal- Alińska

Aleksandra Honkisz

Karolina Kleta

Barbara Kożuch

Magdalena Likus

Katarzyna Małek

Agnieszka Puchajda

Dawid Tabak

 

język niemiecki

Marta Królikowska- Hardek

Dagmara Tlałka

 

język francuski

Marta Drabczyk

Maria Koczy

 

matematyka

Dariusz Drabczyk

Jolanta Pająk

Paweł Pająk

Witold Pająk

Piotr Pyrdoł

Małgorzata Stolarzewicz

 

fizyka

Sławomir Morys

Lucyna Rybak

 

chemia

Lucyna Drabczyk

Marta Gil

 

informatyka

Dariusz Drabczyk

Damian Łękawa

Mariola Madej

Sławomir Morys

Małgorzata Stolarzewicz

 

biologia

Aleksandra Bury

Michał Kaczmarczyk

Ewa Piętka

 

wychowanie do życia w rodzinie

Michał Kaczmarczyk

 

geografia

Ewa Majkut

Jerzy Majkut

 

historia

Małgorzata Dziędziel

Elżbieta Fuczek

Iwona Grunwald

Monika Jagoda

Sławomir Podgórski

Elżbieta Tymińska

 

historia i teraźniejszość

Małgorzata Dziędziel

Elżbieta Fuczek

Monika Jagoda

Elżbieta Tymińska

 

wiedza o społeczeństwie

Jolanta Bąk

Iwona Grunwald

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Grunwald

 

biznes i zarządzanie

przedsiębiorczość

Monika Jagoda

Joanna Zięba

 

religia

ks. Sławomir Pietraszko

Ks. Kropacz Juliusz

 

muzyka

Knurowska Joanna

 

wychowanie fizyczne

Edyta Daszkiewicz

Tomasz Dorywalski

Mariusz Jakubik

Wojciech Jurkowski

Mariola Madej

Marek Szpitalny

 

pedagog

Mariola Cupiał

 

psycholog

Worek Dorota

 

biblioteka

Drabczyk Marta

Fuczek Elżbieta

Olearczyk-Baranowska Lilianna

Zięba Joanna

 

zaj. rewalidacyjne

Paulina Drzyzgiewicz

Anna Fornal

Katarzyna Kowalska – Kolak

 

 

Aktualności

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego: Jakość i Tradycja Pokoleń

Back to top