1897 rok

Obywatel Oświęcimia dr. Włodzimierz Hanakowski występuje z propozycją utworzenia “Towarzystwa Polskiej Szkoły Średniej” , którego jednym z celów ma być utworzenie szkoły średniej w Oświęcimiu.

3 maja 1909 roku

Zatwierdzenie statutu Towarzystwa Polskiej Szkoły Średniej przez Namiestnictwo we Lwowie. Statut Towarzystwa opracował dr. Włodzimierz Hanakowski a podpisali go oprócz w/w.: dr. Wiktor Bałanda, dr Leopold Wechsler, Karol Smieszek, Rudolf Heberfeld, Franciszek Karasiński, Józef Pawłowski, Piotr Matlak, Stanisław Rzeszudko, Karol Wolanczyk i Jakub Enoch. Prezesem Towarzystwa zostaje wybrany burmistrz Oświęcimia, p. mgr Roman Mayzel.

1914 rok

Otwarcie Kursów Gimnazjalnych, obejmujących klasy od I do VIII. Dyrektorem zostaje prof. Feliks Tobiczyk.

1915 rok

Ogłoszenie zapisów do pierwszej klasy Gimnazjum.

wrzesień 1915 roku

Otwarcie pierwszej klasy Gimnazjum w Oświęcimiu, przy ulicy Zatorskiej, później Marszałka Piłsudskiego, a obecnie Dąbrowskiego 15. Od tej daty liczy się historia szkoły. Dyrektorem szkoły jest prof.Feliks Tobiczyk. Grono profesorskie tworzą: Adam Tyran-nauczyciel j. łacińskiego, …… Madeja- nauczyciel j. niemieckiego, Wiktor Fiszer- nauczyciel j. niemieckiego, j. francuskiego , j.angielskiego, j. polskiego i j. łacińskiego, Wincenty Frączek- nauczyciel śpiewu, Jan Stankiewicz- nauczyciel rysunków, kaligrafii i historii.

1919-1920 rok

Nadanie Szkole praw placówki państwowej dla klas I-V

1921 rok

Powstaje szkolna drużyna harcerska, złożona z 40 uczniów i staje się kontynuatorką założonej w 1912 roku pierwszej w Oświęcimiu drużyny harcerskiej-“Żółtej Jedynki”, skupiającej uczniów różnych szkół Oświęcimia. Drużynowym zostaje uczeń Adam Karasiński.

1923 rok

Pierwsza matura w Oświęcimskim Gimnazjum ( pełna nazwa: Prywatne Gimnazjum Realne w Oświęcimiu). Pierwsi maturzyści:

 • Bałandówna Wanda
 • Chowaniec Ignacy
 • Enoch Izydor
 • Karasiński Adam
 • Krzemień Walenty
 • Leigler Maksymilian
 • Mayzel Czesław
 • Plaskura Stefan
 • Plaskura Władysław
 • Sternberżanka Sara
 • Zabrzeski Kazimierz

1924 rok

Powstaje żeńska drużyna “Żółtej Jedynki”

czerwiec 1925 roku

Śmierć jednego z założycieli Szkoły i pierwszego dyrektora gimnazjum prof. Feliksa Tobiczyka. Zastępuje Go tymczasowo jako pełniący obowiązki pro. Stanisław Moll. Następnie dyrektorem zostaje mianowany nauczyciel szkół katowickich Jan Rymwidzki.

1926 rok

Gimnazjum otrzymuje imię księdza Stanisława Konarskiego i przyjmuje nazwę- Prywatne gimnazjum Realne Koedukacyjne im. ks. Stanisława Konarskiego.

1928 rok

Rozpoczęcie starań o budowę nowego budynku dla Oświęcimskiego Gimnazjum.

10 listopada 1929 roku

Gmina Babice w obecności ks. Jana Skarbka i dyrektora Gimnazjum Jana Rymwidzkiego postanawia przekazać teren pod budowę nowego gmachu Gimnazjum.

1930 rok

Powstaje Powiatowy Komitet Budowy Gimnazjum, na czele którego staje ks. kan. mgr Jan Skarbek. W skład komitetu wchodzą jeszcze m. in.:

 • Roman Mayzel- burmistrz miasta
 • Maksymilian Blumenstock- naczelnik stacji kolejowej
 • Józef Jakubiec-kierownik szkoły podstawowej w Oświęcimiu
 • dr. Władysław Goldberg- adwokat
 • dr. Władsław Wnęk- starosta krakowski
 • Władysław Ptaszyński- aptekarz
 • dr.Ryszard Wilson- lekarz
 • Jan Rymiwidzki- dyrektor Gimnazjum.

30 lipca 1930 roku

Wyznaczenie miejsca pod budowę szkoły o pow. 780 m2 . Rozpoczęcie prac przy budowie nowego gmachu Gimnazjum, którego projektantem i budowniczym jest inż. Antoni Hajduk. Roboty prowadzi budowniczy p. Karol Fabia.

17 sierpnia 1930 roku

Poświęcenie kamienia węgielnego nowego budynku.

grudzień 1930 roku

Ukończenie budowy fundamentów oraz murów niskiego i wysokiego parteru.

wrzesień 1931 roku

Powstaje GKS- Gimnazjalne Koło Sportowe.

1 września 1932 roku

Rozpoczęcie nauki w nowym (jeszcze nie w pełni ukończonym) budynku szkoły.

20 listopada 1932 roku

Poświęcenie nowego budynku Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. “Cud nad Sołą” stał się faktem!

11 czerwca 1934 roku

Poświęcenie sztandaru szkoły.

czerwiec 1935 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Władysław Kucharski- zasłużony nauczyciel, historyk, autor wielu podręczników szkolnych.

15 maja 1937 roku

Wizytacja Gimnazjum przez J.E. ks. metropolitę krakowskiego arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę.

17 sierpnia 1939 roku

Ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej przed wybuchem II wojny światowej.

wrzesień 1939 roku

W walce obronnej “Polskiego Września” giną: profesorowie- Stanisław Moll i Józef Gawlik oraz wychowankowie- Kazimierz Bielewicz, Konstanty Krzemień oraz Jan Gabryś.

lata 1940-1945

Śmierć ponieśli:

 • Profesorowie: Ignacy Fik, Antoni Harla, Tadeusz Wójcik, Zdzisław Łękawa, Wincenty Frączek, Irena Haecker-Weinheberowa, Wiktor Węglarz.
 • Wychowankowie: Alicja Band, Blanka Band, Ignacy Chowaniec, Tadeusz Czyżewicz, Zofia Engelówna, Adam Jędrzejewski, Bronisław Kubisty,Adam Karasiński, Franciszek Klima, Kazimierz Kulczycki, Zbigniew Ptaszyński, Zofia Rosenberg, Stefan Stuglik, Konrad Szałkiewicz, Maria Twardzik, Tadeusz Tyrna, Edmund Wilkosz, Stefan Zięba.

wrzesień 1939 – luty 1945

Zawieszenie działalności szkoły. Budynek Gimnazjum zostaje zamieniony na koszary wojskowe.

1 marca 1945 roku

Rozpoczęcie nauki w Gimnazjum po II wojnie światowej. Szkoła wówczas nosi nazwę: “Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu”.

13 marca 1945 roku

Pierwsze powojenne posiedzenie Rady Pedagogicznej, w której udział biorą następujący profesorowie: Stanisław Czernek( dyrektor), Stefan Chowaniec, Maria Kurmaniakówna, Wanda Polakówna, Józef Sadowski i Joanna Szymonkowa.

27 lipca 1945 roku

Zakończenie pierwszego roku szkolnego po okresie okupacji niemieckiej. 18 uczniów zdaje egzamin dojrzałości a 136 uczniów otrzymuje promocję.

1946 rok

Szkoła uzyskuje status placówki państwowej. Szkoła przyjmuje nazwę: Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne im. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Obok klas licealnych i gimnazjalnych działa prywatne Gimnazjum Handlowe Towarzystwa Szkoły Średniej w Oświęcimiu a także są organizowane kursy dla dorosłych.

12 lipca 1948 roku

Gimnazjum Handlowe zmienia nazwę na: Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe w Oświęcimiu i zostaje oddzielone od oświęcimskiego Gimnazjum i Liceum.

1 września 1949 roku

Szkoła działa jako “11- letnia Szkoła Stopnia Podstawowego i Licealnego”.

luty 1950 roku

Formalne rozwiązanie ” 11- letnia Szkoła Stopnia Podstawowego i Licealnego”.

luty 1952 roku

Chór szkolny pod kierownictwem prof. Mieczysława Wójcika zdobywa I miejsce na ogólnowojewódzkich eliminacjach chórów szkolnych w Krakowie.

wrzesień 1954 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Franciszek Strzała.

wrzesień 1957 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Stanisław Czernek.

styczeń 1959 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Roman Bilik.

20 listopada 1961 roku

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. Ignacego Fika- nauczyciela Gimnazjum, poety i krytyka literackiego.

28 kwietnia 1963 roku

Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia istnienia Gimnazjum w Oświęcimiu i 40- lecia pierwszej matury. Szkoła otrzymuje nowy sztandar.

wrzesień 1963 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Józef Cyganik.

grudzień 1963 roku

Wystawienie przez młodzież LO w zakładowym Domu Kultury w Oświęcimiu poematu ” Niobe”.

1964 rok

Entuzjastyczne przyjęcie przez społeczeństwo Oświęcimia sztuki ” Szatan z siódmej klasy” wystawiony przez młodzież LO.

1968 rok

Remont generalny budynku szkoły

1971 rok

Uczennica Liceum – Nina Paszkowa zdobywa I miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Języka Rosyjskiego.

1972 rok

Komitet Rodzicielski podejmuje decyzje o podjęciu budowy sali gimnastycznej. Na czele Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej przy LO w Oświęcimiu staje dr Jan Dziadecki.

wrzesień 1973 roku

Dyrektorem szkoły zostaje prof. Kazimierz Graboń.

1973 rok

Z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, młodzież Liceum wystawia sztukę: “Jesień życia doktora Mikołaja”.

12 października 1974 roku

Otwarcie szkolnej strzelnicy sportowej.

1974 rok

Powstaje przy Liceum “Szkolny Klub Sportowy”.

1976 rok

Połączenie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla Pracujących i utworzenie ” Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego” w Oświęcimiu.

1976 rok

Uczennica Liceum- Grażyna Waligóra zdobywa III miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Języka Polskiego.

22 października 1977 roku

Otwarcie nowej sali gimnastycznej z udziałem Ministra Oświaty i Wychowania gen. Zygmunta Huszczy, absolwentów, budowniczych sali oraz uczącej się młodzieży.

2 listopada 1977 roku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje Liceum Ogólnokształcącemu w Oświęcimiu ” Medal Edukacji Narodowej”.

grudzień 1977 roku

Absolwent i nauczyciel Liceum- prezes Oddziału Bielskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza -prof. Jan Wiktor Lachendro organizuje na terenie szkoły sesję naukową ku czci Łukasza Górnickiego z udziałem naukowców z szeregu wyższych uczelni z całego kraju.

1977 rok

Uczennica Liceum- Bożena Knapik uzyskuje wyróżnienie Sekretarza Generalnego Ligi Czerwonego Krzyża na Europejskim Konkursie pt. “Humanitaryzm i Pokój”.

11 marca 1979 roku

Uczennica Liceum- Anna Tenerowicz zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie “Historia i dzień dzisiejszy Polskiego Czerwonego Krzyża”.

1979 rok

Szkolne Koło PTTK otrzymuje Złotą Odznakę Honorową Zarządu Wojewódzkiego PTTK.

lata 1977- 1979

Uczniowie szkoły: Magdalena Saternus,Krzysztof Bolisęga, Jacek Dindorf, Jerzy Grochowski i Zbigniew Grochowski zostają wielokrotnymi mistrzami i wicemistrzami Polski w pływaniu w kategorii juniorów.

26 kwietnia 1980 roku

Z okazji Jubileuszu 65- lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu, młodzież szkoły otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Otwarcie Sali Historii Szkoły. Powrót do używania imienia Stanisława Konarskiego jako patrona szkoły.

lipiec 1980 roku

Uczennica Liceum- Grażyna Dziedzic – 13- krotna mistrzyni Polski w pływaniu, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w Splicie oraz zawodów o Puchar Europy w Goeteborgu zostaje jako pierwsza Polka trzykrotną finalistką Mistrzostw Świata w Pływaniu w Ekwadorze.

1980 rok

Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju zostaje uhonorowane Medalem ” Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

1982 rok

Uczeń Liceum- Krzysztof Kij zdobywa I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie ” O Złoty Laur Jana z Czarnolasu”.

lata 1983- 1985

Uczennica Liceum- Iwona Saternus zostaje wielokrotną mistrzynią Polski w pływaniu w kategorii juniorów oraz reprezentuje Polskę na Zawodach Przyjaźni w Wołgogrodzie.

1983 rok

Zostaje założony Szkolny Teatr “Na Stronie” – laureat kolejnych corocznych ( od 1987 r.) przeglądów teatrów amatorskich woj. bielskiego w Wadowicach.

1985 rok

Szkolny Klub Sportowy Liceum, jako jeden z 30 najlepszych w Polsce uczestniczy na zaproszenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych w Podgrodziu w województwie szczecińskim.

lata 1983- 1985

Uczennica Liceum- Iwona Saternus zostaje wielokrotną mistrzynią Polski w pływaniu w kategorii juniorów oraz reprezentuje Polskę na Zawodach Przyjaźni w Wołgogrodzie.

1983 rok

Zostaje założony Szkolny Teatr “Na Stronie” – laureat kolejnych corocznych ( od 1987 r.))przeglądów teatrów amatorskich woj. bielskiego w Wadowicach.

1985 rok

Szkolny Klub Sportowy Liceum, jako jeden z 30 najlepszych w Polsce uczestniczy na zaproszenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych w Podgrodziu w województwie szczecińskim.

1985 rok

Uczennica Barbara Wolna zostaje mistrzynią Polski w zawodach strzeleckich o ” Srebrne Muszkiety”.

1986 rok

Uczeń Liceum- Dariusz Brojek zdobywa III miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Geograficznej.

1986 rok

Uczennica Liceum- Barbara Wolna zdobywa II miejsce w mistrzostwach Polski szkół średnich w strzelectwie sportowym.

15 lipca 1987 roku

Uczeń szkoły w latach 1931- 1933- Władysław Włoch decyzją Głównej Kwatery Harcerstwa Polskiego zostaje odznaczony za zasługi dla ZHP ” Krzyżem z Mieczami”.

1987 rok

Szkoła nawiązuje współpracę i wymianę młodzieży ze szkołą im.Waltera Gropiusa w Berlinie Zachodnim. W latach następnych podobne kontakty Liceum w Oświęcimiu nawiązuje z następującymi szkołami niemieckimi:

 • Gesamtschule Dortmund Gartenstadt
 • Qunstedt Gymnasium Mössingen
 • Gymnasium Lohfeld z Bad Salzufeln
 • Państwową Szkoła dla Niepełnosprawnych Fizycznie w Emmendingen- Wasser.

1988 rok

Uczeń Liceum- Robert Guzik zdobywa II miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Ekologicznej.

lata 1986- 1989

Reprezentacja szkoły zdobywa szereg nagród i wyróżnień w ogólnopolskich mistrzostwach, konkursach, rajdach, turniejach i manewrach z zakresu turystyki, krajoznawstwa i sportów obronnych.

1988 rok

Reprezentacja szkoły zdobywa I miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Warszawskim w kategorii ” fotografowanie zabytków” oraz III miejsce w Rajdzie ” Szlakiem Rezydencji Królewskich”.

1989 rok

Uczeń Liceum- Robert Guzik zdobywa I miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Ekologicznej.

1989 rok

Teatr “Na Stronie” zdobywa główne trofea Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu-Złotą Maskę i Nagrodę ASSITEJ- Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży. Teatr ” Na Stronie” zdobywa wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Dąbrowie Górniczej. Twórcy i instruktorzy teatru “Na Stronie” Jadwiga i Janusz Toczkowie zdobywają nagrodę w ogólnopolskim konkursie “Bliżej teatru”.

sierpień 1989 roku

Decyzja Rady Pedagogicznej Szkoły o potrzebie Utworzenia “Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu”.

maj 1990 roku

Pierwsze Ogólne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Liceum. Przyjęcie i zatwierdzenie Statutu Towarzystwa. Wybór Zarządu Towarzystwa, na czele którego staje nauczyciel Liceum prof. Stefan Piotrowski.

1990 rok

Uczeń Liceum- Tomasz Sanak zdobywa II miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Historycznej. Uczeń Liceum-Tomasz Bratek zdobywa II miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Ekologicznej. Uczennica Liceum- Edyta Wikier zdobywa III miejsce na międzynarodowych mistrzostwach Polski w trójboju letnim.

17 listopada 1990 roku

Obchody Jubileuszu 75- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oswięcimiu:

 • Zjazd Absolwentów
 • Odsłonięcie na starym cmentarzu w Oświęcimiu Ściany Pamięci “Pro Memoria LO w Oświęcimiu
 • Roman Mayzel, Feliks Tobiczyk, Jan Rymwidzki, Jan Skarbek, Stanisław Czernek, Jan Dziadecki – to pierwsze nazwiska umieszczone na “Ścianie Pamięci”.
 • Odsłonięcie na terenie szkoły tablic ku czci patrona szkoły ks. Stanisława Konarskiego oraz jednego z najbardziej zasłużonych dla szkoły ludzi- ks. mgra Jana Skarbka.
 • Odtworzenie przedwojennego napisu: ” SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO” w hallu wejściowym budynku Liceum.
 • Uroczysta Akademia
 • Spotkanie towarzyskie uczestników Zjazdu.

1991 rok

Uczeń Liceum- Robert Guzik zdobywa I miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Geograficznej. Wyróżnienie i nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej na IV Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu dla teatru szkolnego ” Na Stronie”. Szkolne Koło Sportowe- jako jedyne ze szkół woj. bielskiego- bierze udział w Zlocie Klubów Sportowych Makroregionu Południowego.

3 maja 1992 roku

Uroczystość odsłonięcia następnych tabliczek na ” Ścianie Pamięci” z nazwiskami ludzi zasłużonych dla Liceum. Oto nazwiska tych osób:

 • Józef Stanko
 • Stefan Chowaniec
 • Piotr Szewczyk
 • Edmund Wilkosz.

1992 rok

Uczennica Liceum- Katarzyna Grzybowska zdobywa II miejsce w finale ogólnopolskim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

16 lutego 1993 roku

Uroczyste otwarcie na terenie szkoły wystawy prac artystycznych absolwenta szkoły pana inż. Mariana Malajkata, połączonej z prowadzonymi przez niego “warsztatami twórczymi” z młodzieżą Liceum.

1993 rok

Teatr “Na Stronie” zostaje laureatem V Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego zaprasza Szkolny Klub Sportowy z Liceum na Zlot trzydziestu najlepszych klubów sportowych z całej Polski.

3 października 1993 roku

Uroczyste odsłonięcie na “Ścianie Pamięci” kolejnych tabliczek z następującymi nazwiskami profesorów i absolwentów szkoły:

 • Maria Kurmaniak
 • Pola Bukietyńska
 • ks. Adolf Baścik
 • Józef Cyganik

26 października 1993 roku

Zebranie sprawozdawcze-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Liceum- przyjęcie programu działania na lata 1993-1996 oraz wybór nowego Zarządu Towarzystwa z prof. Stefanem Pitrowskim na czele.

1993 rok

Opiekunowie teatru “Na Stronie” – nauczyciele Liceum Jadwiga i Janusz Toczkowie- zdobywają “Złotą Maskę” – nagrodę dziennikarzy Podbeskidzia za stworzenie oryginalnej formuły teatru młodzieżowego.

1994 rok

Teatr “Na Stronie” uzyskuje wyróżnienie na XIV Turnieju Teatrów Małych Form w Tarnowie.

kwiecień 1994 roku

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum podejmuje uchwałę o ufundowaniu corocznej nagrody najlepszemu absolwentowi szkoły “PRIMO INTER OPTIMOS”. Pierwszym nagrodzonym zostaje absolwent Tomasz Czerw.

wrzesień 1994 roku

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum, Dyrekcja liceum, Komitet Rodzicielski i Rada Pedagogiczna podejmują decyzje o zorganizowaniu Jubileuszu 80- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

6 maja 1995 roku

Odsłonięcie przy Ścianie Pamięci tablicy dla uczczenia poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej profesorów, absolwentów i uczniów Liceum.

1997 rok

Oddanie od użytku nowego skrzydła z kilkoma nowocześnie wyposażonymi pracowniami.

2001 rok

Otwarcie nowoczesnej sali komputerowej i multimedialnej.

2001 rok

Przyznanie szkole Medalu Miasta Oświęcim

2005 rok

Obchody Jubileuszu 90- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oswięcimiu.