Harmonogram spotkań z rodzicami 07 września 2023 r.

 Godz. 17.30 – spotkanie rodziców klas I z dyrektorem szkoły,
pedagogiem, psychologiem i wychowawcami klas w sali gimnastycznej,
po zebraniu ogólnym o godz. 18.00 – spotkania z wychowawcami klas w salach:

klasa / profil nazwisko i imię wychowawcy sala poziom
I a biol/chem/ang Dariusz Drabczyk 15 parter
I b biol/chem/ang Michał Kaczmarczyk 33 I piętro
I c pol/biol/ang Wojciech Jurkowski 45 II piętro
I d pol/hist/ang Monika Jagoda 41 II piętro
I e pol/wos/ang Maria Koczy 5 niski parter
I f mat/geo/ang Bernadetta Kwiatkowska 2 niski parter
I g  mat/fiz/ang Paweł Pająk 7 niski parter
I h mat/inf/ang Miłosz Studziński 44 II piętro

 

Godz. 17.00 – spotkania wychowawców z rodzicami dla klas II, III i IV
w salach:

klasa / profil nazwisko i imię wychowawcy sala poziom
II a Regina Warska 1 II piętro
II b Marta Gil 46 II piętro
II c Małgorzata Stolarzewicz 19 parter
II d Aleksandra Bury 16 parter
II e Ewa Majkut 33 I piętro
II f Barbara Kożuch 47 II piętro
II g Elżbieta Fuczek 41 II piętro
II h Sławomir Morys 31 I piętro
II i Piotr Pyrdoł 18 parter

 

klasa / profil nazwisko i imię wychowawcy sala poziom
III a Katarzyna Musiał 3 niski parter
III b Tomasz Dorywalski 7 niski parter
III c Agnieszka Puchajda 28 I piętro
III d Marek Szpitalny 15 parter
III e Jerzy Majkut 29 I piętro
III f Iwona Grunwald 17 parter
III g Marta Królikowska – Hardek 34 I piętro
I Va Joanna Fornal  – Alińska 43 II piętro
IV b Dagmara Tlałka 45 II piętro
IV c Mariola Madej 40 II piętro
IV d Marta Drabczyk 42 II piętro
IV e Joanna Zięba 30 I piętro

  

Godz. 17.30 – 18.30  – konsultacje z nauczycielami

dyrektor

Jolanta Bąk

wicedyrektor

Iwona Malewska – Rachwał

Lilianna Olearczyk-Baranowska

 

gabinet dyrektora

 

gabinet wicedyrektora

 

język polski

Joanna Formas

Maria Koczy

Bernadetta Kwiatkowska

Iwona Malewska- Rachwał

Katarzyna Musiał

Miłosz Studziński

Janusz Toczek

Regina Warska

 

sala 1

 

język angielski

Joanna Fornal- Alińska

Aleksandra Honkisz

Karolina Kleta

Barbara Kożuch

Magdalena Likus

Katarzyna Małek

Agnieszka Puchajda

Dawid Tabak

 

sala 28

 

język niemiecki

Marta Królikowska- Hardek

Dagmara Tlałka

 

sala 34

 

język francuski

Marta Drabczyk

 

sala 40b

 

matematyka

Dariusz Drabczyk

Jolanta Pająk

Paweł Pająk

Witold Pająk

Piotr Pyrdoł

Małgorzata Stolarzewicz

 

sala 43

 

fizyka

Sławomir Morys

Lucyna Rybak

 

sala 31

 

chemia

Lucyna Drabczyk

Marta Gil

 

sala 46

 

informatyka

Damian Łękawa

 

sala 35

 

biologia

Aleksandra Bury

Michał Kaczmarczyk

Ewa Piętka

 

sala 16

 

geografia

Ewa Majkut

Jerzy Majkut

 

sala 29

 

Historia, historia i teraźniejszość

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Dziędziel

Elżbieta Fuczek

Iwona Grunwald

Monika Jagoda

Sławomir Podgórski

Elżbieta Tymińska

 

sala 17

 

biznes i zarządzanie

przedsiębiorczość

Joanna Zięba

 

sala 30

 

religia

ks. Sławomir Pietraszko

Ks. Kropacz Juliusz

 

pok. nauczycielski

 

muzyka

Knurowska Joanna

 

pok. nauczycielski

 

 

wychowanie fizyczne

Edyta Daszkiewicz

Tomasz Dorywalski

Mariusz Jakubik

Wojciech Jurkowski

Mariola Madej

Marek Szpitalny

 

przewiązka sali gimnastycznej
 

pedagog

Mariola Cupiał

 

psycholog

Worek Dorota

 

zaj. rewalidacyjne

Paulina Drzyzgiewicz

Anna Fornal

Katarzyna Kowalska – Kolak

gab. pedagog – psycholog/ przewiązka

 

About Author