17 września 2020 r. o godzinie 17:30 – spotkanie z dyrektorem szkoły rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej.

About Author