Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Konarskiego 24
32-600 Oświęcim
tel/fax: 33 843-14-56
tel/fax: 33 844-53-43
tel/fax: 33 844-53-44
e-mail: lo@konarski.edu.pl

Stanisław Konarski

Stanisław (imię zakonne), właśc. Hieronim Konarski (1700-73), pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, publicysta, poeta i dramaturg, pijar, prekursor polskiego oświecenia.

W 1725-27 studiował w Collegium Nazarenum w Rzymie, gdzie następnie był nauczycielem retoryki. Po rocznej podróży po Francji, Niemczech i Austrii dla uzupełnienia studiów, w 1730 powrócił do kraju, gdzie rozpoczął pracę nad edycją kompletnego zbioru praw polskich Volumina Legum. W 1740 otworzył w Warszawie elitarną szkołę dla młodzieży szlacheckiej Collegium Nobilium, a następnie doprowadził – mimo silnej opozycji – do zreformowania całego szkolnictwa pijarskiego w Polsce według opracowanego przez siebie programu (Ordinationes Visitationis Apostolicae… cz.1-5 1755, przekład polski Ustawy szkolne 1925).

Reforma szkolna Konarskiego stanowiła punkt zwrotny w walce o modernizację nauczania w Polsce XVIII w.. Jej celem było przede wszystkim wychowanie patriotyczne i obywatelskie młodzieży, a także zaznajomienie jej z osiągnięciami nauki nowożytnej (lektury dzieł Blaise Pascala, J. Bernoulliego, Galileusza, Isaaka Newtona, Kartezjusza i in.). Zadania reformy realizował także pijarski teatr szkolny, dla którego Konarski tłumaczył przekłady klasyków francuskich: Pierre Corneille’a, Jeana Baptiste’a Racine’a, Woltera, a także napisał dramat wzorowany na tragedii klasycystycznej „Tragedia Epaminondy (wystawiona w 1756), w którym wykorzystał wątek antyczny dla ukazania konieczności reform politycznych w Polsce.

Był też Konarski autorem wierszy o tematyce patriotycznej i obywatelskiej (zbiór Opera lyrica 1767, wydanie polskie Wiersze wszystkie… 1778). W podręcznikach retoryki: De emendandis eloquentiae vitiis (O prawie wad wymowy 1741) i późniejszym De arte bene cogitandi (O sztuce dobrego myślenia 1767) Konarski wypowiedział walkę barokowej manierze językowej, podkreślając związki retoryki z logiką. Prace te są zwykle cytowane wśród tych, które torowały drogę myśli oświeceniowej w Polsce.

Konarski był związany politycznie najpierw ze Stanisławem Leszczyńskim, później z programem Familii i królem Stanisławem Augustem Poniatowskim (był uczestnikiem obiadów czwartkowych). W dziele skutecznym rad sposobie (1760-63), stanowiącym manifest polityczny jego działalności, pierwszy w Polsce przeprowadził gruntowną krytykę liberum veto, domagając się reformy sejmu. Traktat ten jest zaliczany do najświetniejszych w polskiej literaturze politycznej. W 1771 król wyróżnił Konarskiego medalem z napisem Sapere auso (“temu, który odważył się być mądry”).

Imię i nazwisko Wykładany przedmiot Stanowisko Kontakt
Jolanta Bąk historia, WOS dyrektor dyrektor@konarski.edu.pl
Iwona Malewska-Rachwał j.polski zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl
Lilianna Olearczyk – Baranowska biblioteka zastępca dyrektora sekretariat@konarski.edu.pl

Kontakt z osobami nieposiadającymi adresów e-mail za pośrednictwem szkoły lo@konarski.edu.pl

imię i nazwisko nauczany przedmiot
Bąk Jolanta wiedza o społeczeństwie
Buczek Małgorzata zajęcia rewalidacyjne
Bugajska Bogumiła język niemiecki
Daszkiewicz Edyta WF
Dąbrowski Maciej ks. religia
Dorywalski Tomasz WF
Drabczyk Dariusz matematyka, informatyka
Drabczyk Lucyna chemia
Drabczyk Marta język francuski
Formas Barbara język angielski
Formas Joanna język polski
Fornal-Alińska Joanna język angielski
Gałysa Marcin ks. religia
Grunwald Iwona historia, historia i społeczeństwo, wos, edb
Jurecka Katarzyna język angielski
Kaczmarczyk Michał biologia
Kliś-Pękala Sabina język hiszpański
Kloc Olga język angielski
Knurowska Joanna muzyka
Królikowska – Hardek Marta język niemiecki
Kuśnierz Jarosław chemia
Kwiatkowska Bernadetta język polski
Madej Mariola WF
Majkut Ewa geografia
Majkut Jerzy geografia
Malewska – Rachwał Iwona język polski
Morys Sławomir matematyka, fizyka, informatyka
Musiał Katarzyna język polski
Olearczyk – Baranowska Lilianna biblioteka
Pająk Jolanta matematyka
Pająk Witold matematyka
Piądłowska Paulina Język angielski, język francuski
Piętka Ewa biologia
Podgórski Sławomir historia, historia i społeczeństwo
Puchajda Agnieszka język angielski
Pyrdoł Piotr matematyka, informatyka
Stolarzewicz Małgorzata matematyka, informatyka
Sumisławska Lidia pedagog
Szlucha Bożena fizyka
Szpitalny Marek WF
Toczek Janusz język polski
Tymińska Elżbieta historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Wanat Małgorzata chemia
Wojcieszek Irena język angielski
Worek Dorota psycholog
Zięba Joanna przedsiębiorczość, biblioteka
Żmuda Ewa język angielski

Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

  1. Ferie letnie

    26 czerwca - 31 sierpnia

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego: Jakość i Tradycja Pokoleń

Back to top