Bąk Jolanta_1C – rozszerzenie. Wymagania i zasady oceniania

Bąk Jolanta_2 C – podstawa Wymagania i zasady oceniania

Bąk Jolanta_2 C – rozszerzenie Wymagania i zasady oceniania

Bugajska Bogumiła _Zasady oceniania, warunki poprawy ocen, wspólne dla wszystkich klas

Bugajska Bogumiła_j.niemiecki, wymagania i zasady oceniania (podstawa programowa po gimnazjum)

Bugajska Bogumiła_j.niemiecki, wymagania i zasady oceniania (podstawa programowa po szkole podstawej)

Daszkiewicz Edyta_ wf, zasady oceniania_Gim_Liceum_2020_2021

Daszkiewicz Edyta_ wf, zasady ocenianiaIV_letnie_Liceum_2020_2021

Daszkiewicz Edyta_wf, wymagania edukacyjne_Gim_2020_2021

Daszkiewicz_Edyta_wf_wymagania_edukacyjne_IV_letnie_Liceum_2020-2021

Dąbrowski Maciej ks._religia, wymagania kl. 1

Dąbrowski Maciej ks._religia, wymagania kl. 2

Dąbrowski Maciej ks._religia, wymagania kl. 3

Dąbrowski Maciej ks_PSO LICEUM – ks. Maciej Dąbrowski

Dorywalski Tomasz_ wf, zasady oceniania_Gim_Liceum_2020_2021

Dorywalski Tomasz_ wf, zasady ocenianiaIV_letnie_Liceum_2020_2021

Dorywalski Tomasz_ wf_wymagania_edukacyjne_IV_letnie_Liceum_2020-2021

Dorywalski Tomasz_wf, wymagania edukacyjne_Gim_2020_2021

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-inf-podst-dd-1d-4-6

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-inf-podst-dd-2d-3-4-6

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-mat-podst-dd-2f

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-mat-podst-dd-2h

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-mat-roz-dd-1e

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-mat-roz-dd-2d

Drabczyk Dariusz_wymagania-eduk-mat-roz-dd-3b

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-inf-dd-1d-4-6

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-inf-dd-2d-34-6

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-mat-dd-1e

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-mat-dd-2d

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-mat-dd-2f

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-mat-dd-2h

Drabczyk Dariusz_zasady-oceniania-mat-dd-3b

Drabczyk Lucyna_chemia, wymagania edukacyjne

Drabczyk Marta_ wymagania i zasady oceniania j.francuski

Forma Joanna _PSO i wymagania edukacyjne 2020- 2021 po gimnazjum

Forma Joanna_PSO i wymagania edukacyjne j.polski 2020-2021 po sp

Fornal-Alińska J_angielski, wymagania i zasady oceniania_2020_2021

Gałysa Marcin ks_Plan Edukacji Religijnej Ks. Marcin Gałysa kl.1

Gałysa Marcin ks_Plan Edukacji Religijnej Ks. Marcin Gałysa kl.2

Gałysa Marcin ks_PSO LICEUM – ks. Marcin Gałysa

Gałysa Marcin_ks._Plan Edukacji Religijnej Ks. Marcin Gałysa kl.3

Grunwald Iwona_edb,wymagania i zasady oceniania 4-letnie LO

Grunwald Iwona_historia,wymagania i zasady oceniania 3-letnie LO

Grunwald Iwona_historia,wymagania i zasady oceniania 4-letnie LO

Grunwald Iwona_wos,wymagania i zasady oceniania 3-letnie LO

Grunwald Iwona_wos,wymagania i zasady oceniania 4-letnie LO

Jurecka Katarzyna _zasady oceniania 2a,2b,2f,2g,

KACZMARCZYK Michał_PRZYRODA, WYMAGANIA EDU.2021 (pdf.io)(1)

KACZMARCZYK Michał_PSO 2021(biologia,przyroda) (pdf.io)(1)

Kloc Olga_j.angielski,wymagania i zasady oceniania

Knurowska Joanna _wymagania edukacyjne muzyka

Knurowska Joanna _zasady oceniania

Krolikowska Hardek Marta_j niem, wymagania po gimn21

Krolikowska Hardek Marta_j niem, wymagania po podst 21

Krolikowska Hardek Marta_j niem, zasady oceniania 21

Madej Mariola_ wf, zasady oceniania IV_letnie_Liceum_2020_2021-1

Madej Mariola_ wf, zasady oceniania_Gim_2020_2021

Madej Mariola_wf, wymagania edukacyjne_Gim_2020_2021

Madej Mariola_wf_wymagania_edukacyjne_IV_letnie_Liceum_2020-2021

Majkut Ewa_wymagania edukacyjne i zasady oceniania

Majkut Jerzy_wymagania edukacyjne i zasady oceniania.

Malewska-Rachwał Iwona_ j.polski,wymagania i zasady oceniania2020_21

Morys-Sławomir-zasady_oceniania_2020_2021_mat_inf_fiz.pdf

Morys Sławomir_matematyka_2020_2021

Morys Sławomir_wymagania edukacyjne_fizyka_po_gimnazjum_2020_2021

Morys Sławomir_wymagania edukacyjne_fizyka_po_gimnazjum_2020_2021_szczegółowe

Morys Sławomir_klasa_1_2-podstawowa_wymagania_zasady_oceniania_informatyka_2020_2021.pdf

Morys Sławomir_klasa_2-wymagania_informatyka_po_gimnazjum_2020_2021.pdf

Musiał Katarzyna__PSO i wymagania edukacyjne j.polski po sp

Musiał Katarzyna_PSO i wymagania edukacyjne po gimnazjum

Pająk Jolanta_Kryteria oceny zachowania ucznia w 2i w 2020_2021

Pająk Jolanta_Kryteria oceny zachowania w nauczaniu indywidualnym w 2i w roku szkolnym 202

Pająk Jolanta_System weryfikowania i oceniania osiągnięć z matematyki 2020_2021

Pająk Witold_Matematyka w Ekonimii, 3c, 3d

Pająk Witold_Matematyka, 1a, 2j, 3c, 3d

Piądłowska Paulina _Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Piądłowska Paulina _Wymagania edukacyjne j.angielski

Piądłowska Paulina_Język francuski_wymagania edukacyjne

Piętka Ewa_biologia_Wymagania ,system oceniania i klasyfikowania

Piętka Ewa_biologia_Wymagania edukacyjne 1a,1b

Piętka Ewa_biologia_Wymagania edukacyjne 1c,1d,1e

Piętka Ewa_biologia_Wymagania edukacyjne 2a,2b

Piętka Ewa_biologia_Wymagania edukacyjne 2g

Piętka Ewa_biologia_Wymagania edukacyjne 3a

Podgórski Sławomir_hisp,wymagania i zasady oceniania

Podgórski Sławomir_historia,wymagania i zasady oceniania 4-letnie LO

Podgórski S_historia,wymagania i zasady oceniania 3-letnie LO

Puchajda Agnieszka_Przedmiotowy systemy oceniania z języka angielskiego 2020-2021

Puchajda Agnieszka_WYMAGANIA EDUKACYJNE IIA 2020-2021

Puchajda Agnieszka_WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 2i 2020-21

Puchajda Agnieszka_WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY IIIB 2020-2021

Puchajda Agnieszka_WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY IIIF GR1 2020-2021

Puchajda Agnieszka_WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY IIj 2020-2021

Pyrdoł Piotr_Wymagania + PSO _ 2020-21_PP

Stolarzewicz Małgorzata _matematyka,wymagania i zasady oceniania-nowa podstawa

Stolarzewicz Małgorzata _matematyka,wymagania i zasady oceniania-stara podstawa

Szlucha Bożena_PZO fizyka 2020_2021 LO

Stolarzewicz Małgorzata_informatyka,wymagania i zasady oceniania-nowa podstawa

Szlucha Bożena_wymagania klasa 1 poziom podstawowy

Szlucha Bożena_wymagania klasa 1 poziom rozszerzony

Szlucha Bożena_wymagania klasa 2 poziom podstawowy

Szlucha Bożena_wymagania klasa 2 poziom rozszerzony

Szpitalny Marek_ wf, zasady oceniania IV_letnie_Liceum_2020_2021-2

Szpitalny Marek_wf_wymagania_edukacyjne_IV_letnie_Liceum_2020-2021-2

Toczek Janusz _PSO i wymagania edukacyjne 2020- 2021 po gimnazjum

Toczek Janusz _PSO i wymagania edukacyjne j.polski po sp

Tymińska Elżbieta_A2PSO historia 4-letnie liceum

Tymińska Elżbieta_A5PSO WOS 4-letnie LO

Tymińska Elżbieta_A3PSO historia i społ (2)

Wanat Małgorzata_Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z chemii (Małgorzta Wanat)

Wanat Małgorzata_Wymagania edukacyjne z chemii dla klas – 1c, 1d, 2c, 2d, 2e (poziom podstawowy)

Wanat Małgorzata_WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTZEBACH EDUKACYJNYCH

Wanat Małgorzata_Wymagania edukacyjne z chemii poziom podstawowy ciąg dalszy

Wanat Małgorzata_Wymagania edukacyjne z chemii poziom rozszerzony dla klas 1a, 1b, 2a (LO-4-letnie)

Wanat Małgorzata_Wymagania edukacyjne z chemii poziom rozszerzony dla klasy 2f (LO-3-letnie)

Wojcieszek Irena_język angielski, wymagania edukacyjne i zasady oceniania

Zięba Joanna_podstawy przedsiębiorczości, wymagania i zasady oceniania_2020-2021_kl. 2a, 2b, 2c, 2d, 2

Żmuda Ewa_język angielski, wymagania edukacyjne dla klasy 1d

Żmuda Ewa_język angielski, wymagania edukacyjne dla klasy 1e

Żmuda Ewa_język angielski, wymagania edukacyjne dla klasy 3e1

Żmuda Ewa_język angielski, zasady oceniania i warunki podwyższenia ocen rocznej dla klasy 3e1

Żmuda Ewa_język angielski, wymagania edukacyjne dla klasy 3f2

Żmuda Ewa_język angielski, zasady oceniania i warunki podwyższenia oceny rocznej dla klasy 1d

Żmuda Ewa_język angielski, zasady oceniania i warunki podwyższenia oceny rocznej dla klasy 3a

Żmuda Ewa_język angielski, zasady oceniania i warunki podwyższenia oceny rocznej dla klasy 1e

Żmuda Ewa_język angielski, zasady oceniania i warunki podwyższenia oceny rocznej dla klasy 3f