Zakończyły się zajęcia w kolejnej edycji projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1
w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV”

 W tym roku  70 uczniów z naszej szkoły brało udział w zajęciach on-line i kołach naukowych w obszarze: biologia, chemia, matematyka, umiejętność pracy w zespole w kontekście środowiska pracy, rozwój kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych. Prowadzone były również wirtualne zajęcia wykładowe i laboratoryjne w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoliło na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie naszej szkoły otrzymali możliwość kontaktu z nauką, mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. Ułatwi to uczniom wybór właściwego kierunku studiów, z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Zgodnie z informacją Zespołu
Ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji w okresie trwania Projektu  od końca marca zawieszono do odwołania wszystkie zajęcia prowadzone dla uczestników zewnętrznych w związku z pandemią COVID -19. Zawieszenie zajęć
w szkołach było sporym wyzwaniem dla zespołu koordynacyjnego oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia w  Projekcie pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020. Nie znaczy to jednak, że uczniowie zostali skazani
na przymusową dłuższą przerwę w kontynuacji zajęć we wszystkich obszarach projektu. Praca odbywała się w systemie zdalnych zajęć z wykorzystaniem platformy MCHE. Dużym zaangażowaniem w realizacji obszarów tematycznych wykazali się wykładowcy i  pracownicy uniwersyteccy.
Na chwilę obecną zrealizowano w formie zdalnej wszystkie zaplanowane zajęcia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Kaczyńskiego   Głównego Specjalisty Zespołu
Ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego, Pani Ewy Rachwalik opiekuna naszego Projektu oraz Pana Macieja Okonia – Dyrektora Biura Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna  za merytoryczne wsparcie
oraz profesjonalne doradztwo.

Mamy nadzieję, że w październiku rozpoczniemy kolejny rok z Małopolską Chmurą Edukacyjną.
Już dziś zapraszamy do udziału !

About Author